KAHÇEV Üyeleri ve Gençleri Piknikte Buluştular

              KAHÇEV Kulübümüz  tarafından dernek üyeleri ve gençler arasında  kaynaşmayı sağlamak amacıyla Kahta Barajı civarında piknik düzenlendi.  

                Gençlere katılımcı öğretmenler tarafından kısa bir sohbet yapıldı. Sohbette şunlara vurgu yapıldı: ''Şu an sahip olunan maddi ve manevi kazançların tamamı, gelecekte gençlerimize emanet edilecektir. Bu yüzden ruh ve beden yönünden sağlıklı, inanç ve sorumluluk duygusuna sahip gençlerin yetiştirilmesi tek kanatla değil,çift kanata sahip olunarak olabileceği tek kanatlı kuş’un uçamayacağı,İnsanlar  milli ve manevi değerleri gelecek kuşaklara aktardığı oranda varlıklarını sürdüreceklerini söylediler. Tarih, bize milli ve manevi değerlerine sahip çıkmayan ve başka milletleri körü körüne taklit edip milli şahsiyetlerini kaybedenlerin dünya coğrafyasından silinip yok olduklarını göstermektedir. Bir toplumu içten yıkmak isteyenler, inanç, ahlak ve milli değerleri yok etmeyi ve hedef kitle olarak da gençleri seçmektedirler. Karşılaşabileceğimiz olumsuzluklarla baş edebilme imkânını ve her şeye rağmen hayatta kalabilme gücünü bize yalnızca Allah ve Ahiret inancı verebilir. Bu inancın gereklerini gençlik döneminde yerine getirebilmenin ayrı bir önemi vardır.  Hz. Yusuf’un nefsine “dur” diyebilmesine, Ashab-ı kehf olarak bilinen gençlerin kendi inandıkları gibi yaşama uğruna ülkelerini terk edip bir mağarada kalmayı göze almalarına Hz. Muhammed(sav)’in  gençliğindeki iffetli ve namuslu yaşantısına ahlaksızlığın yaygın olduğu bir zamanda son derece temiz bir gençlik dönemi geçirmesine, Allah ve ahiret inancının insana kazandırdığı dayanıklılık ve kararlılık gücünün birer örneğidirler’’.Kısa sohbetin ardından yemek yenildi.